(1)
Koźmińska-Frejlak, E. Świadectwo milczenia…Rozmowa Z Jerzym Lewińskim, byłym Funkcjonariuszem Służby Porządkowej Getta Warszawskiego. ZZSiM 2006, 245-279.