(1)
Weksler-Waszkinel, R. J. Księdza Stanisława Musiała Zmagania Z pamięcią. ZZSiM 2006, 438-458.