(1)
Molisak, A.; Krawczyńska, D.; Ubertowska, A. WRÓBEL Józef, Miara Cierpienia: O Pisarstwie Adolfa Rudnickiego, Molisak Alina, Judaizm Jako Los: Rzecz O Bogdanie Wojdowskim; Krawczyńska Dorota, Własna Historia Holocaustu: O Pisarstwie Henryka Grynberga. ZZSiM 2006, 501-506.