(1)
Sobelman, M. Unger Michael, Łódź – Ostatnie Getto W Polsce [tłum tytułu Z hebr.]. ZZSiM 2006, 519-522.