(1)
Grabowski, J. Przegląd Dyskusji O Kolaboracji Na łamach „Slavic Review” 2005, T. 4 (64). ZZSiM 2006, 531-534.