(1)
Skibinska, A. Życie Codzienne Żydów W Kozienicach Pod Niemiecką Okupacją. ZZSiM 2007, 64-86.