(1)
Goldbaum Tarabini Fracapane, . S. Zagłada W Danii: Kwestia Badań I pamięci. ZZSiM 2007, 156-177.