(1)
Kopciowski, A. Zajścia antyżydowskie Na Lubelszczyźnie W Pierwszych Latach Po Drugiej Wojnie światowej. ZZSiM 2007, 178-207.