(1)
Libionka, D.; Kopciowski, A. Życie I Zagłada W Hrubieszowie W Oczach młodej Warszawianki. ZZSiM 2007, 229-240.