(1)
Polit, `Monika. Zvi Kolitz, Josela Rakowera Rozmowa Z Bogiem. Opowiadanie. ZZSiM 2007, 284-286.