(1)
Borwicz, M.; Polit, M. Michał Borwicz, Apokryf Pod tytułem Josl Rakower mówi Do Boga. ZZSiM 2007, 287-294.