(1)
Polit, M.; Kuć, A. Apokryf Pod tytułem „Josl Rakower mówi Do Boga”. Na Marginesie artykułu Michała Borwicza. ZZSiM 2007, 295-300.