(1)
Grupińska, A.; Libionka, D. Rozmowa Z Józefem Grynblattem, członkiem Betaru I Żydowskiego Związku Wojskowego W Czasie Powstania W Getcie Warszawskim. ZZSiM 2007, 317-335.