(1)
Janczewska, M. Wspomnienia, Relacje, Dzienniki – Seria Wydawnicza Żydowskiego Instytutu Historycznego INB. ZZSiM 2007, 403-406.