(1)
Mędykowski, W. Omówienia Wydawnictw ciągłych: „Yad Vashem Studies”, „Yalkut Moreshet: Periodical”. ZZSiM 2007, 469-474.