(1)
Leociak, J.; Czasopisma, R. Dyskurs O Pomocy. ZZSiM 2008, 9-13.