(1)
Grabowski, J. Ratowanie Żydów Za pieniądze – Przemysł Pomocy. ZZSiM 2008, 81-109.