(1)
Tokarska-Bakir, J. Sprawiedliwi Niesprawiedliwi, Niesprawiedliwi Sprawiedliwi. ZZSiM 2008, 170-214.