(1)
Szaynok, B. Sine Ira Et studio... Wspomnienie O Krystynie Kersten. ZZSiM 2008, 559-562.