(1)
Buryła, S. A. Ubertowska, Świadectwo – Trauma – głos. Literackie Reprezentacje Holokaustu. ZZSiM 2008, 565-568.