(1)
Horoszewicz, M. Dreyfussowie W Auschwitz. ZZSiM 2008, 597-600.