(1)
Kornat, M. Papież Pius XII I Jego Koncepcja „neutralności absolutnej” Stolicy Apostolskiej W Stosunkach międzynarodowych (1939—1945). Przypadek Polski. ZZSiM 2009, 104-127.