(1)
Szaynok, B. „Tuż Po Zagładzie”. Kościół Wobec Problematyki żydowskiej (VII 1944–VII 1946). ZZSiM 2009, 128-148.