(1)
Krzywiec, G. Nadwiślański Weininger? Przypadki Juliana Unszlichta (1883–1953). ZZSiM 2009, 243-257.