(1)
Janczewska, M. Badania Nad głodem W Getcie Warszawskim – Problemy Etyczne. ZZSiM 2009, 327-338.