(1)
Koźmińska-Frejlak, E. Edukacja Czy Dialog Z cieniami… Kilka Uwag Na Marginesie „Tek edukacyjnych” Polacy ratujący Żydów W Latach II Wojny światowej. ZZSiM 2009, 467-480.