(1)
Janczewska, M. Perec Opoczyński, Reportaże Z Getta Warszawskiego. ZZSiM 2009, 548-551.