(1)
Libionka, D.; Leociak, J. 75. Rocznica Akcji „Reinhardt”. ZZSiM 2017, 17-53.