(1)
Finder, G. Bernard Mark, Powstanie W Getcie Warszawskim I Proces Jürgena Stroopa  . ZZSiM 2017, 181-202.