(1)
Witkowska-Krych, A. Główny Dom Schronienia. ZZSiM 2017, 372-398.