(1)
Puławski, A. Funkcjonowanie urzędu Powierniczego Na przykładzie Chełma. ZZSiM 2017, 399-436.