(1)
Krzywiec, G. . O Faszyzmie W Wersji Polskiej I Jego Nieoczywistych Dziejach Raz Jeszcze (na Marginesie książki Szymona Rudnickiego Falanga. Ruch Narodowo-Radykalny). ZZSiM 2019, 633-652.