(1)
Kowalska-Leder, J. Dawid Sierakowiak, Dziennik. ZZSiM 2017, 772-775.