(1)
Frydel, T. Michał Kalisz, Elżbieta Rączy, Dzieje społeczności żydowskiej Powiatu Gorlickiego Podczas Okupacji Niemieckiej 1939–1945. ZZSiM 2017, 776-783.