(1)
Bartoś, T. . W jedności siła – złego. O Etycznych Konsekwencjach monoteizmów. ZZSiM 2019, 665-686.