(1)
Leociak, J. Paweł Dobrosielski, Spory O Grossa. Polskie Problemy Z pamięcią O Żydach. ZZSiM 2017, 822-825.