(1)
Rosner, A. M. Kindertransporty – Brytyjskie Akcje Ratowania żydowskich Dzieci W Latach 1938–1939. ZZSiM 2016, 141-168.