(1)
Kowalska-Leder, J. „Coraz to Nowe żądania, Coraz to Nowe grymasy” – Relacja władzy I podporządkowania między Polakami a Żydami W kryjówkach Po Aryjskiej Stronie. ZZSiM 2016, 209-241.