(1)
Swałtek-Niewińska, D. Salomon Greiwer I Warsztaty Miejskie W Bochni. ZZSiM 2016, 242-261.