(1)
Bańkowska, A.; Haska, A. „…w Podziemiach Wymienionych domów Zakopane są…”. Poszukiwania Archiwum Ringelbluma. ZZSiM 2016, 319-333.