(1)
Buryła, S. Jerzy Jurandot, Miasto Skazanych. 2 Lata W Warszawskim Getcie, Stefania Grodzieńska, Dzieci Getta. ZZSiM 2016, 591-595.