(1)
Sineaeva-Pankowska, N. Jak zwiedzający Odbierają Galerię „Zagłada”. Z Notatek Przewodniczki. ZZSiM 2016, 559-578.