(1)
Odrzywołek, K.; Trojański, P. Dzieci Teheranu – Od mrozów Syberii Do słońca Palestyny. Rola Delegatur Ambasady RP W ZSRR I Armii Gen. Andersa W Ratowaniu Dzieci żydowskich. ZZSiM 2015, 144-172.