(1)
Stauber, R. Filip Friedman I początki Badań Nad Zagładą. ZZSiM 2015, 235-251.