(1)
Haska, A. „Proszę Pana Ministra O Energiczną interwencję”. Aleksander Ładoś (1891–1963) I Ratowanie Żydów Przez Poselstwo RP W Bernie. ZZSiM 2015, 299-309.