(1)
Majewska, J. „Czym wytłumaczy Pan…?” Inteligencja żydowska O Polonizacji I Asymilacji Żydów W Getcie Warszawskim . ZZSiM 2015, 325-346.