(1)
Ferenc-Piotrowska, M. „Ma Ono Na Twarzy Grymas dojrzałego I Gorycz Pokrzywdzonego […] – Nie Ma dzieciństwa”. Przemiany ról Dzieci W Rodzinie W Getcie Warszawskim. ZZSiM 2015, 347-376.