(1)
Ceran, T. Historia XX Wieku, Totalitaryzm I Problem zła. ZZSiM 2015, 379-407.