(1)
Zawadzka, A.; Forecki, P. Reguła złotego środka. Kilka Uwag Na Temat współczesnego dominującego Dyskursu O „stosunkach Polsko-żydowskich”. ZZSiM 2015, 408-428.