(1)
Wiatr, E. Na Marginesie Funkcjonowania sądów Polskich W Generalnym Gubernatorstwie. Przypadek Majera Wolberga. ZZSiM 2015, 494-502.